Cập nhật quỹ căn góc siêu HOT – Sun Grand City New An Thới

Cập nhật quỹ căn góc siêu HOT – Sun Grand City New An Thới

Mã căn: R1-51
DT đất: 108m2 (6x18m)
DT xây dựng: 388,5m2
Giá: 7,500,085,964 VNĐ
Ưu đãi: 250 triệu
Chiết khấu: 10% không vay
Ưu đãi thẻ SOL: 1%
Ưu đãi hộ khẩu PQ: 1%

r1-51-01 sun grand city new an thới

Mã căn: S2-01
DT đất: 176m2 (6x20m)
DT xây dựng: 553,77m2
Giá: 11,723,090,99 VNĐ
Ưu đãi: 250 triệu
Chiết khấu: 10% không vay
Ưu đãi thẻ SOL: 1%
Ưu đãi hộ khẩu PQ: 1%

s2-01-01 sun grand city new an thới

Mã căn: S5-59
DT đất: 120m2 (6x20m)
DT xây dựng: 425,25m2
Giá: 8,640,104,764 VNĐ
Ưu đãi: 250 triệu
Chiết khấu: 10% không vay
Ưu đãi thẻ SOL: 1%
Ưu đãi hộ khẩu PQ: 1%

s5-59-01 sun grand city new an thới

Mã căn: S5-81
DT đất: 160m2 (8x20m)
DT xây dựng: 556,5m2
Giá: 9,340,892,857 VNĐ
Ưu đãi: 250 triệu
Chiết khấu: 10% không vay
Ưu đãi thẻ SOL: 1%
Ưu đãi hộ khẩu PQ: 1%

s5-81-01 sun grand city new an thới

Mã căn: S6-33
DT đất: 160 m2 (8x20m)
DT xây dựng: 630,378 m2
Giá: 10,521,608,039 VNĐ
Ưu đãi: 250 triệu
Chiết khấu: 10% không vay
Ưu đãi thẻ SOL: 1%
Ưu đãi hộ khẩu PQ: 1%

s6-33-01 sun grand city new an thới

Mã căn: S6-59
DT đất: 176 m2 (8x22m)
DT xây dựng: 676,58 m2
Giá: 11,037,504,869 VNĐ
Ưu đãi: 250 triệu
Chiết khấu: 10% không vay
Ưu đãi thẻ SOL: 1%
Ưu đãi hộ khẩu PQ: 1%

s6-59-01 sun grand city new an thới