CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
SUN PREMIER VILLAGE PRIMAVERA
(Shophouse Địa Trung Hải)

Mã số: CSBH-10 v2/SH-PVP/K.KDBĐS/10-2020
Áp dụng từ ngày 01/12/2020 31/12/2020
CĐT giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I . CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN
1. PHƯƠNG ÁN 1: KHÔNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Thỏa Thuận
Đặt Cọc (TTĐC)
Đặt cọc lần 1

500.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký TTĐC

2

Đặt cọc lần 2

10% Giá Bán Shophouse (Chưa gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền đặt cọc 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký TTĐC

3

Đặt cọc lần 3

20% Giá Bán Shophouse (Chưa gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Hợp Đồng
Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1

30% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền đặt cọc tại TTĐC

Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB

2

Thanh toán lần 2

20% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/03/2021

3

Thanh toán lần 3

20% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 15 kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 29/04/2021)

4

Thanh toán lần 4

25% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Ngày 30/06/2021

5

Thanh toán lần 5

5% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

2. PHƯƠNG ÁN 2: KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT
2.1 TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khách Hàng

Ngân Hàng

1

Đặt cọc lần 1
Ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)

500.000.000 VND

2

Đặt cọc lần 2
Ngày thứ 15 kể từ ngày ký TTĐC

10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) bao gồm số tiền đặt cọc lần 1

3

Đặt cọc lần 3
Ngày thứ 30 kể từ ngày đặt cọc lần 2

20% Giá Bán Shophouse (Chưa gồm thuế GTGT)

4

Ký Hợp Đồng Mua Bán: Lần 1
Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB.

30% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) bao gồm số tiền đặt cọc tại TTĐC

5

Lần 2: Trong vòng 30 ngày (kể từ ngày ký HĐMB) (Phát hành thông báo bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse)

65% Giá Bán Shophouse đã bao gồm thuế GTGT

6

Lần 3: Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

5% Giá Bán Shophouse đã bao gồm thuế GTGT

(*)Trường hợp Khách Hàng không vay đến 65% giá bán Shophouse gồm thuế GTGT, tại thời điểm ngân hàng giải ngân cho khoản thanh toán lần 2 theo HĐMB, Khách Hàng giải ngân bổ sung vốn tự có để đủ 65% giá bán Shophouse gồm thuế GTGT.

2.2 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Ngân hàng cho vay

Ngân hàng theo chỉ định của CĐT

Thời gian vay

Tối đa 10 năm

Tỷ lệ cho vay tối đa

65% Giá Bán Shophouse (gồm Thuế GTGT)

Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa

Lên tới 65% Giá Bán Shophouse (gồm Thuế GTGT)

Thời gian ưu đãi lãi suất tối đa
(kể từ ngày giải ngân đầu tiên
của ngân hàng)

18 tháng nhưng không muộn hơn ngày 29/09/2022 áp dụng cho các căn đường SOR 3 và VEN lẻ


36 tháng nhưng không muộn hơn ngày 30/03/2024 cho các căn Shophouse còn lại

Lãi xuất vay trong thời gian ưu đãi

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Theo thời gian hỗ trợ lãi xuất

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Lãi xuất các tháng sau thời gian HTLS

Theo quy định của ngân hàng MB Bank hoặc ngân hàng khác do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM
1.
Khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được nêu ở mục I.1, mục I.2.1 sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.
2. Trong trường hợp Khách hàng thanh toán sớm lên tới 70% hoặc 95% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) không muộn hơn các mốc thời gian sau:

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên

Mốc thời gian thanh toán 95% không muộn hơn

Mức chiết khấu

01/08/2020 - 31/08/2020

31/12/2020

2,5%

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên

Mốc thời gian thanh toán 70% không muộn hơn

Mức chiết khấu

01/08/2020 - 31/08/2020

31/12/2020

1%

Hình thức áp dụng: Trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT
3. Điều kiện áp dụng:
Không áp dụng đồng thời với Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khoản thanh toán được giải ngân từ Ngân hàng
Mục II.1 không áp dụng đồng thời với mục II.2

III. CHÍNH SÁCH NHẬN BÀN GIAO SHOPHOUSE TRƯỚC HẠN
Đối với những căn Shophouse Khách hàng đã thanh toán tối thiểu đủ 70% giá bán Shophouse gồm thuế GTGT và Shophouse đã đủ điều kiện bàn giao sẽ tiến hành bàn giao Shophouse cho Khách hàng để tiến hành sửa chữa và đưa vào kinh doanh.
Khách hàng cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính còn lại theo Hợp đồng mua bán đã ký, đồng thời thực hiện cam kết về thi công hoàn thiện Shophouse sớm, xác nhận nhận hiện trạng tài sản tại thời điểm nhận bàn giao và các văn bản khác theo quy định của CĐT.

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

- Chủ thẻ SOL (đang là chủ sở hữu BĐS khác của Sun Group gồm cá nhân/công ty/hoặc người đại điện Pháp luật của công ty) (“Chủ thẻ”)


- Chủ sở hữu BĐS là tại các dự án của Sun Group (sở hữu dưới hình thức HĐMB, Giấy Chứng Nhận/Sổ đỏ gồm cá nhân/công ty/hoặc đại điện Pháp luật của công ty) (“Chủ sở hữu”)


- Áp dụng cho “Chủ Thẻ”/”Chủ Sở Hữu”vợ/chồng/con ruột/tứ thân phụ mẫu của Chủ Thẻ/Chủ Sở Hữu

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

V. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ

MÔ TẢ

THỜI GIAN SỬ DỤNG

Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Shophouse

Dịch Vụ Quản Lý Shophouse (Không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả phí cho bên thứ 3**)

5 năm tính từ ngày nhận bàn giao Shophouse